ایزوترم فله

پشم سنگ فله ای یا ایزوترم چیست ؟

ایزوترم یا پشم سنگ فله ای اولین فراورده سنگ بازالت است و تا ۸۰۰ درجه سانتیگراد محدوده ی دمایی دارد. ایزوترم یا پشم سنگ  بعد از خروج مواد مذاب از کوره به صورت فله ای به بازار عرضه می شود. این محصول پشم خام فرعی نام می‌گیرد. در ابتدا فاقد مواد شیمیایی و رزین است ولی با توجه به کاربرد آن در صورت نیاز به به آن اضافه می‌شود.
 
 
 

کاربرد پشم سنگ فله

 
کاربرد پشم‌ سنگ فله یا ایزوترم، در عایق کاری بین دو جداره ی ساختمان و اگزوز های صنعتی که فاقد شکل هندسی هستند، جدار دودکشها، اگزوزهای صنعتی، می باشد. به طور محدوده دمایی ایزوترم تا ۸۰۰ درجه و نقطه ذوب آن ۱۳۰۰ درجه سانتیگراد است.
 
 

 موارد مصرف های پشم سنگ خام فله ای

 
 

ویژگی های پشم سنگ فله ای یا ایزوترم

 
این پشم سنگ از نظر قیمت بسیار مقرون به صرفه است و دچار آش سوزی نمیشود ولی بعد از دمای ۱۳۰۰ درجه امکان دارد ذوب گردد. با این حال به خاطر خاصیت تحمل گرما، عایق حرارتی بسیار خوبی محسوب می شود. از این محصول به عنوان عایق ضد حریق هم استفاده میشود. پشم سنگ باعث تاخیر در آتش سوزی شده و امکان امداد رسانی بهتر برای خاموشی حریق را فراهم می کند. هم چنین در هنگام آتش سوزی هیچ دودی از عایق پشم سنگ منتشر نمی شود. 
 
 
 
 
 
 
+