ويژگيهاي آکوستيكي پشم سنگ

 ويژگي هاي آکوستيكي پشم سنگ

عايق پشم سنگ از دو طريق به كاهش صدا كمك ميكند، با كاهش انتقال صدا در ميان اجزاي متشكله سازه و يا جذب صدا در سطح. افت انتقال صدا عبارت است از كاهش انرژي صوتي هنگام عبور از ديوار، كف، بام و غيره كه در مجموع از خصوصيات محيط مادي است. صدا ممكن است در اثر ارتعاش هوا و يا در اثر ضربه مكانيكي ايجاد شود كه هر كدام در جاي خود بايد مورد بررسي قرار گيرد. جذب صدا عبارت است از كاهش انرژي صوتي هنگامي كه صدا از سطح منعكس ميگردد. ضريب جذب صدا با عددي بين صفر و يك بيان ميشود. اگر سطحي هيچ صدايي را جذب نكند، ضريب جذب صفر است. اگر 100% صدا جذب شود ضريب برابر با يك ميشود. عايق پشم سنگ بازدهي بالايي در جذب و كاهش صدا دارد به همين دليل در فرودگاهها، استوديوهاي صدابرداري، زير ريلها و در ايستگاههاي متروي داخل شهري به منظور جلوگيري از انتقال ارتعاشات و صدا از عايق پشم سنگ استفاده ميكنند. آزمايشها نشان ميدهد كه با طراحي و نصب عايقها ميتوان به كاهش صدا تا تراز مورد نظر رسيد.  مقدار تضعيف انرژي صوتي در هنگام عبور از مواد بستگي به ضخامت آنها دارد. اين مقدار در مورد پشم سنگ به ويژه در فركانس هاي كم با افزايش ضخامت بالا ميرود. گذاشتن فاصله هوايي مناسب در پشت عايق صدا، ضريب تضعيف آن را به نحو محسوسي افزايش ميدهد.
شدت تقریبی صداهای ایجاد شده توسط منابع صوتی مختلف
 
 
 
 
ضریب جذب صدا برای عایق پشم سنگ با ضخامت 5 سانتی متر بر اساس استاندارد ایزو 354

 

بحث عایق کاری صوتی، از این دیدگاه که برخی فرآورده های عایق کاری ماهیتاً ویژگی های حرارتی و صوتی را به صورت همزمان دارا می باشند و همواره در کنار عایق کاری حرارتی مطرح می باشد. با یک پیشداوری کلی می توان چنین گفت که به غیر از پوسته های داخلی و در تمامی پوسته های خارجی از جمله دیوارها و بازشوها عایق کاری حرارتی مسائلی آکوستیکی ساختمان ها را تا حد زیادی پوشش می دهد. پوسته های داخلی مانند کف بین طبقات و یا دیوارهای بین واحدهای مجزا و اجزائی از ساختمانند که عایق کاری آنها صرفاً به لحاظ آکوستیکی حائز اهمیت می باشد.
از مهمترین ویژگی های آکوستیکی و خاصیت جذب و خاصیت انتقال صدا هستند که بسته به داده های طراحی و یکی از آنها و یا هر دو مبنای محاسبات فنی قرار می گیرند.
بنجامینی، رینولدز و مک گوینسی در سال ۱۹۸۶ و مبانی نظری آکوستیک در ساختمان های متعارف را در بخش نهم کتاب خود مورد بررسی قرار داده اند. در یک بررسی تخصصی تر مینا مکانیک و خسرو مولانــا دار سال ۱۳۷۹, وضعیت آکوستیکی در ساختمان مدارس را مطالعــه نموده اند. نادر الحاج نیز در سال ۱۹۹۷ عایق کاری صوتی و انتقال صدا را در ساختمان های فولادی بررسی کرده و جزئیات اجرائی مناسب ارائه داده است.
با این وجود جزئیات اجرائی در مورد عایق کاری صوتی . با ملاحظات صرفاً آکوستیکی . مقوله ای است که شاید در مقایسه با عایق کاری حرارتی و کمتر به آن در کشور پرداخته شده و مدارک آکادمیک مربوط به این زمینه کمتر در دسترس می باشد.

عایق پشم سنگ از دو طریق به کاهش صدا کمک می کند

۱ - با کاهش انتقال صدا در میان اجزاء متشکله سازه
 
۲ - جذب صدا در سطح

کاهش انتقال صدا

کاهش انتقال صدا عبارت است از کاهش انرژی صوتی هنگام عبور از دیوار، کف، بام و غیره که در مجموع از خصوصیات محیط مادی است. صدا ممکن است در اثر ارتعاش هوا و یا در اثر ضربه مکانیکی ایجاد شود که هر کدام در جای خود باید مورد بررسی قرار گیرد.
جذب صدا
جذب صدا عبارت است از کاهش انرژی صوتی هنگامی که صدا از سطح منعکس می گردد. ضریب جذب صدا با عددی بین صفر و یک بیان می شود.

 
بازدید: 1655تاریخ انتشار : 1399/01/10

    +