پشم سنگ پتویی 7.5 سانت دو طرف تور دانسیته 140

پشم سنگ پتویی 7.5 سانت دو طرف تور دانسیته 140 / محصولات ایزوبلانکت

  عایق پشم سنگ پتویی، با دوخته شدن پشم سنگ به توری های چند ضلعی تولید می شود. پشم سنگ با دوخته شدن به توری به حالت متراکم در می آید.
این مدل و محصول از پشم سنگ، دارای دو طرف تور، ضخامت 7.5 سانتی متری و تحمل دمایی تا ۸۰۰ درجه ی سانتیگراد میباشد.
از دیگر مشخصات آن میتوان به دانسیته 140 و نقطه ی ذوب ۱۳۰۰ درجه ی سانتیگراد اشاره کرد.

جدول مشخصات فنی پشم سنگ پتویی 7.5 سانت دو طرف تور دانسیته 140

 
ضخامت 7.5 سانتی متر
روکش دو طرف تور
دانسیته  تراکم پشم سنگ در هر مترمکعب 140
اندازه 12 متر مکعب
نقطه ذوب 1300 درجه ی سانتی گراد
تحمل گرما  800 درجه ی سانتیگراد

گالری تصاویر پشم سنگ پتویی 7.5 سانت دو طرف تور دانسیته 140

پشم سنگ پتویی 7.5 سانت دو طرف تور دانسیته 140

محصولات ایزوبلانکت
بازدید: 320

پشم سنگ پتویی 4 سانت دو طرف تور با دانسیته 100

محصولات ایزوبلانکت
بازدید: 365

ایزوبلانکت 3 سانت یک طرف تور با دانسیته 80

محصولات ایزوبلانکت
بازدید: 335

وافل

محصولات
بازدید: 325

ایزوبلانکت 5 سانت یک طرف تور دانسیته 100

محصولات ایزوبلانکت
بازدید: 340

پشم سنگ پتویی 9 سانت یک طرف تور دانسیته 150

محصولات ایزوبلانکت
بازدید: 341

ایزوبلانکت 6 سانت در طرف تور دانسیته 120

محصولات ایزوبلانکت
بازدید: 331

پشم سنگ پتویی 7 سانت یک طرف تور دانسیته 130

محصولات ایزوبلانکت
بازدید: 347
+