عایق پشم سنگ لوله ای پیش ساخته بدون پیش پرداخت با قطر 5 اینچ با ضخامت 5.5 سانت

عایق پشم سنگ لوله ای پیش ساخته بدون پیش پرداخت با قطر 5 اینچ با ضخامت 5.5 سانت / محصولات ایزوپایپ

 این پشم سنگ در اصفهان ساخته شده است. شکل ظاهری آن پس از طی پروسه ای شبیه لوله می شود
و به عنوان عایق حرارتی و عایق صوتی برای لوله ها  مورد استفاده قرار می گیرد.
پشم سنگ لوله ای در قطر استاندارد لوله های موجود در بازار است و در ضخامت های مختلف تولید می شود.
این مدل از پشم سنگ لوله ای پیش ساخته با قطر5 اینچ و ضخامت 5.5 سانتی متر می باشد. 

جدول مشخصات فنی عایق پشم سنگ لوله ای پیش ساخته بدون پیش پرداخت با قطر 5 اینچ با ضخامت 5.5 سانت

 

نوع

 بدون پیش پرداخت 

نقظه ذوب

 1300

ضخامت

5.5 سانتی متر

قطر پشم سنگ

5  اینچ 

گالری تصاویر عایق پشم سنگ لوله ای پیش ساخته بدون پیش پرداخت با قطر 5 اینچ با ضخامت 5.5 سانت

ایزوبلانکت 6 سانت در طرف تور دانسیته 120

محصولات ایزوبلانکت
بازدید: 959

ایزوبلانکت 3 سانت یک طرف تور با دانسیته 80

محصولات ایزوبلانکت
بازدید: 977

وافل

محصولات
بازدید: 926

پشم سنگ پتویی 9 سانت یک طرف تور دانسیته 150

محصولات ایزوبلانکت
بازدید: 1004

پشم سنگ پتویی 7 سانت یک طرف تور دانسیته 130

محصولات ایزوبلانکت
بازدید: 1066

پشم سنگ پتویی 4 سانت دو طرف تور با دانسیته 100

محصولات ایزوبلانکت
بازدید: 1036

پشم سنگ پتویی 7.5 سانت دو طرف تور دانسیته 140

محصولات ایزوبلانکت
بازدید: 924

ایزوبلانکت 5 سانت یک طرف تور دانسیته 100

محصولات ایزوبلانکت
بازدید: 944
+