پشم سنگ پتویی 4 سانت دو طرف تور با دانسیته 100

پشم سنگ پتویی 4 سانت دو طرف تور با دانسیته 100 / محصولات ایزوبلانکت

  عایق پشم سنگ پتویی، با دوخته شدن پشم سنگ به توری های چند ضلعی تولید می شود. پشم سنگ با دوخته شدن به توری به حالت متراکم در می آید.
این مدل و محصول از پشم سنگ، دارای دو طرف تور، ضخامت ۴ سانتی متری و تحمل دمایی تا ۷۰۰ درجه ی سانتیگراد میباشد.
از دیگر مشخصات آن میتوان به دانسیته 100D و نقطه ی ذوب ۱۳۰۰ درجه ی سانتیگراد اشاره کرد.

جدول مشخصات فنی پشم سنگ پتویی 4 سانت دو طرف تور با دانسیته 100

 
ضخامت 4 سانتی متر
روکش  دو طرف تور
دانسیته دانسیته یا تراکم پشم سنگ در هر مترمکعب 100
اندازه 12 متر مکعب
نقطه ذوب 1300 درجه ی سانتی گراد
تحمل گرما  700 درجه ی سانتیگراد
 

گالری تصاویر پشم سنگ پتویی 4 سانت دو طرف تور با دانسیته 100

وافل

محصولات
بازدید: 304

ایزوبلانکت 5 سانت یک طرف تور دانسیته 100

محصولات ایزوبلانکت
بازدید: 320

ایزوبلانکت 6 سانت در طرف تور دانسیته 120

محصولات ایزوبلانکت
بازدید: 307

پشم سنگ پتویی 7.5 سانت دو طرف تور دانسیته 140

محصولات ایزوبلانکت
بازدید: 295

ایزوبلانکت 3 سانت یک طرف تور با دانسیته 80

محصولات ایزوبلانکت
بازدید: 312

پشم سنگ پتویی 4 سانت دو طرف تور با دانسیته 100

محصولات ایزوبلانکت
بازدید: 343

پشم سنگ پتویی 9 سانت یک طرف تور دانسیته 150

محصولات ایزوبلانکت
بازدید: 322

پشم سنگ پتویی 7 سانت یک طرف تور دانسیته 130

محصولات ایزوبلانکت
بازدید: 324
+