پشم سنگ پتویی 4 سانت دو طرف تور با دانسیته 100

پشم سنگ پتویی 4 سانت دو طرف تور با دانسیته 100 / محصولات ایزوبلانکت

  عایق پشم سنگ پتویی، با دوخته شدن پشم سنگ به توری های چند ضلعی تولید می شود. پشم سنگ با دوخته شدن به توری به حالت متراکم در می آید.
این مدل و محصول از پشم سنگ، دارای دو طرف تور، ضخامت ۴ سانتی متری و تحمل دمایی تا ۷۰۰ درجه ی سانتیگراد میباشد.
از دیگر مشخصات آن میتوان به دانسیته 100D و نقطه ی ذوب ۱۳۰۰ درجه ی سانتیگراد اشاره کرد.

جدول مشخصات فنی پشم سنگ پتویی 4 سانت دو طرف تور با دانسیته 100

 
ضخامت 4 سانتی متر
روکش  دو طرف تور
دانسیته دانسیته یا تراکم پشم سنگ در هر مترمکعب 100
اندازه 12 متر مکعب
نقطه ذوب 1300 درجه ی سانتی گراد
تحمل گرما  700 درجه ی سانتیگراد
 

گالری تصاویر پشم سنگ پتویی 4 سانت دو طرف تور با دانسیته 100

پشم سنگ پتویی 7 سانت یک طرف تور دانسیته 130

محصولات ایزوبلانکت
بازدید: 938

ایزوبلانکت 6 سانت در طرف تور دانسیته 120

محصولات ایزوبلانکت
بازدید: 838

ایزوبلانکت 3 سانت یک طرف تور با دانسیته 80

محصولات ایزوبلانکت
بازدید: 866

وافل

محصولات
بازدید: 807

ایزوبلانکت 5 سانت یک طرف تور دانسیته 100

محصولات ایزوبلانکت
بازدید: 831

پشم سنگ پتویی 4 سانت دو طرف تور با دانسیته 100

محصولات ایزوبلانکت
بازدید: 912

پشم سنگ پتویی 7.5 سانت دو طرف تور دانسیته 140

محصولات ایزوبلانکت
بازدید: 793

پشم سنگ پتویی 9 سانت یک طرف تور دانسیته 150

محصولات ایزوبلانکت
بازدید: 872
+