ایزوبلانکت 6 سانت در طرف تور دانسیته 120

ایزوبلانکت 6 سانت در طرف تور دانسیته 120 / محصولات ایزوبلانکت

 ایزوبلانکت، با دوخته شدن پشم سنگ به توری تولید می شود. پشم سنگ با دوخته شدن به توری های چند ضلعی به حالت متراکم در می آید.
این مدل و محصول از ایزوبلانکت دارای دو طرف تور، ضخامت ۶ سانتی متری و تحمل دمایی تا ۸۰۰ درجه ی سانتیگراد میباشد.
از دیگر مشخصات آن میتوان به دانسیته 120D و نقطه ی ذوب ۱۳۰۰ درجه ی سانتیگراد اشاره کرد.
 
 

جدول مشخصات فنی ایزوبلانکت 6 سانت در طرف تور دانسیته 120

 
ضخامت 6 سانتی متر
روکش  دو طرف تور
دانسیته  تراکم پشم سنگ در هر مترمکعب 120
اندازه 12 متر مکعب
نقطه ذوب 1300درجه ی سانتی گراد
تحمل گرما  800 درجه ی سانتیگراد

گالری تصاویر ایزوبلانکت 6 سانت در طرف تور دانسیته 120

ایزوبلانکت 5 سانت یک طرف تور دانسیته 100

محصولات ایزوبلانکت
بازدید: 944

پشم سنگ پتویی 7 سانت یک طرف تور دانسیته 130

محصولات ایزوبلانکت
بازدید: 1066

وافل

محصولات
بازدید: 926

پشم سنگ پتویی 9 سانت یک طرف تور دانسیته 150

محصولات ایزوبلانکت
بازدید: 1004

پشم سنگ پتویی 7.5 سانت دو طرف تور دانسیته 140

محصولات ایزوبلانکت
بازدید: 924

ایزوبلانکت 3 سانت یک طرف تور با دانسیته 80

محصولات ایزوبلانکت
بازدید: 977

ایزوبلانکت 6 سانت در طرف تور دانسیته 120

محصولات ایزوبلانکت
بازدید: 958

پشم سنگ پتویی 4 سانت دو طرف تور با دانسیته 100

محصولات ایزوبلانکت
بازدید: 1036
+